Dean M. Chriss
Photography
Autumn Meadow, Teton Range, Grand Teton National Park, Wyoming

Autumn Meadow, Teton Range, Wyoming

(Click image to enlarge)